.308 Winchester (7.62mm NATO) Ballistics GunData.org

Source: gundata.org